Az ünnepség hálaadó szentmisével vette kezdetét, amelyet a krisztinavárosi Havas Boldogasszony-templomban mutatott be Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, valamint a nővérek és a rájuk bízottak lelki gondozásáért sokat tevő két pap: Kállay Emil piarista szerzetes és Vigassy Mihály, a krisztinavárosi templom plébánosa.

A Szociális Missziótársulat anyaházának falán - Budapest I. kerületében - elhelyezett táblát Székely János áldotta meg.

2015. június 3., szerda | 22:51

Emléktábla-avatás Farkas Edith tiszteletére

A szociálismunkás-képzést Magyarországon megteremtő Farkas Edith emlékére helyeztek el emléktáblát az általa alapított szerzeteskongregáció anyaházának falán, május 29-én.

Metanoia

A videóanyagok nem képezik a Magyar Kurír tulajdonát, így annak átadását nem tudjuk biztosítani.