Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Kurír (Adatkezelő), mint a https://www.magyarkurir.hu/ és https://www.katteka.hu domain név alatt működő Weboldal üzemeltetője, jelen Tájékoztatót abból a célból teszi közzé, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek (továbbiakban: Érintettek) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közölje, valamint segítse az Érintetteket az adatkezeléshez kapcsolódó jogaik gyakorlásában.

A tájékoztatási kötelezettség jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

Weboldalunkon az alábbi két esetben fordulhat elő, hogy személyes adatot használunk fel. A kapcsolódó tájékoztatók a linkekre kattintva olvashatóak.

Hírlevélre való feliratkozás

Sütik és webjelzők használata