Olyan alapmű, amely húsz év elmúltával is próféciaként hat. Negyven év elmúltával még inkább érezzük Bíró püspök atya szavainak igazságát, az apostoli buzdítás korszerűségét és aktualitását: Minden keresztény család legyen valóban „kicsi Egyház”, amelyben fölragyog és megelevenedik Krisztus Egyházának misztériuma (FC 86). A családi közösségek, a kis családegyházak létükkel evangelizáltak a járvány okozta krízis idején és az újratervezés időszakában is segítenek a közösségek felélesztésében. Kövessük szent pápánk tanítását, hirdessük a család evangéliumát, még akkor is, ha szembe kell mennünk a korszellemmel, a divatos és egyre inkább teret nyerő ideológiák jelmondataival! A katolikus egyház tanítása szerint a házasság nem egy civilizációs képződmény, amely létrejött, amikor az ember fejlődése során szükség volt rá, és amely aztán idővel eltűnik, amikor már nem lesz rá szükség. A házasság nem gyermeke, hanem szülője a civilizációnak. Mutassuk meg a keresztény családot mint hívő és evangelizáló, mint Istennel párbeszédben levő, és mint az embereknek szolgáló közösséget (FC 50)!

Marton Zsolt családreferens püspök

2021. december 10., péntek | 15:54

Negyvenéves a Familiaris Consortio – Bíró László püspök atya előadása

Bíró László püspök atya így fogalmazott a Familiaris consortio 2002-es kiadásának előszavában: A körlevél keletkezése idejében és ma is vezérfonal.

Váci Egyházmegyei Katolikus Televízió

A videóanyagok nem képezik a Magyar Kurír tulajdonát, így annak átadását nem tudjuk biztosítani.