Bő másfél évtizedes megyéspüspöki szolgálata alatt nagy hangsúlyt fektetett az elkötelezett világiak képzésére, számos világit szentelt állandó diakónussá, illetve avatott akolitussá, lektorrá. Mindig érzékenyen reagált a szegények, rászorulók helyzetére. Személyesen is segítette őket, de nevéhez fűződik a Váci Egyházmegyében a kórházlelkészi szolgálat elindítása, a cigánypasztoráció megalapítása és a Szamaritánus Szolgálat életre hívása.

Teológiai tanárként az oktatás-nevelés is szívügye volt: 2005-ben befogadta az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát, 2013-ban megalapította a váci székesegyházi kórusiskolát, támogatta az iskolai hitoktatás bevezetését és folytatta a papságra készülők képzését az előkészítő szemináriumban.

Szívesen volt fiatalok között is, legyen szó cserkészekről vagy ifjúsági csoportokról, táborokról, nagymarosi találkozóról. Az ő idejében jött létre a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség és épült ki az egyházmegyét lefedő régiós felépítésű ifjúsági lelkipásztori ellátás. A Váci Egyházmegye hívei és papjai nevében sok szeretettel köszöntjük 80. születésnapja alkalmából!

2023. június 19., hétfő | 19:14

Isten éltesse a 80 éves Beer Miklós püspök atyát!

Beer Miklós 2003-2019 között volt a Váci Egyházmegye püspöke.

Váci Egyházmegyei Katolikus Televízió

A videóanyagok nem képezik a Magyar Kurír tulajdonát, így annak átadását nem tudjuk biztosítani.