Ők az élet igazi „őrzői”, nemcsak azért, mert gyermekeket vállalnak, akiket aztán nevelnek és kísérnek fejlődésükben, hanem azért is, mert gondoskodnak a családban élő idősekről, szolgálják a fogyatékkal élőket, és segítik a szegénység különböző formáival küzdő felebarátaikat. A családokból születnek a papi és szerzetesi hivatások; és a családok alkotják a társadalom szövetét, melynek szakadásait türelemmel és mindennapi áldozataikkal „foltozzák”. Tehát az Anyaszentegyháznak igazságosságból fakadó kötelessége, hogy időt és energiát szenteljen azok felkészítésére, akiknek az Úr olyan nagy küldetést ad, mint a család.”

(Részlet Ferenc pápa előszavából, Katekumenális felkészítés a házasságra, Szent István Társulat, Bp., 2023)

2023. november 10., péntek | 9:34

28. Családkongresszus

„A házaspárok alkotják a hívők túlnyomó többségét, és gyakran oszlopos tagjai az egyházközségeknek, az önkéntes csoportoknak, az egyesületeknek, a mozgalmaknak.

Váci Egyházmegyei Televízió

A videóanyagok nem képezik a Magyar Kurír tulajdonát, így annak átadását nem tudjuk biztosítani.