Szentbeszédében Kocsis Imre Borromei Szent Károly életpéldáját méltatta, akinek fegyelmezett és fegyelmet követelő magatartása, személyes lelkipásztori elkötelezettsége példa lehet mindenki számára. Áldozatos magatartása jól mutatja, hogy a lelkipásztornak a legnehezebb helyzetekben is a rábízottak mellett kell állnia. A szentmise keretében került sor a váci székesegyház 2 új kanonokjának kinevezésére. Varga László tiszteletbeli kanonok, tereskei címzetes apát, zeneigazgató-karnagy országos egyházzenei tevékenységéért, Máthé György tétmonostori címzetes prépost, esperes, püspöki tanácsos pedig áldozatos lelkipásztori és esperesi munkájának elismeréséért kapott kanonoki kinevezést. Eskütételükre és a kanonoki jelvények átadására a váci Karolina-kápolnában került sor. Az ünnepi eseményen a Váci Székesegyházi Kórusiskola negyedik osztályos tanulói végezték a zenei szolgálatot.
 
 
 
2021. november 29., hétfő | 10:05

Az "Irgalmasság misszionáriusa " és kanonokok kinevezése Vácon

November 4-én Marton Zsolt váci megyéspüspök ünnepélyes keretek között adta át Kocsis Imre teológiai professzornak az „Irgalmasság Misszionáriusa” kinevezésről szóló okiratot.

Váci Egyházmegyei Katolikus Televízió

A videóanyagok nem képezik a Magyar Kurír tulajdonát, így annak átadását nem tudjuk biztosítani.